Maggy Voorsluys Gomez

Beeldend kunstenaar, docente beeldende kunst &design

Discipline: Beeldende kunst

www.onlyart.nl www.Kunstinzicht.nl
Autonoom Conceptueel Illustrator Schilder

Bio

Beeldend kunstenares Maggy Voorsluys Gomez heeft een landelijke bekendheid als kunstenares en haar kunstwerken zijn opgenomen in de verschillende kunstcollecties van gemeentelijke instellingen, musea, het bedrijfsleven en bij de particuliere kunstverzamelaar.
De vele buitenlandse reizen vrnl. naar niet westerse landen (o.a. Japan) vormen een grote inspiratiebron voor haar autonome kunst. Tevens maakt ze van al die verre reizen bijzonder mooie fotoreportages. Naast de autonome beeldende kunst is ze ook actief als ontwerper/vormgever en illustrator.

Voor het bedrijfsleven realiseerde ze verschillende opdrachten, waarvan een aantal op  www.Kunstinzicht.nl en www.onlyart.nl zijn te zien. Haar toegepaste kunst- en ontwerpopdrachten bestaan uit het vormgeven en illustreren van: (corporated) brochures, jaarverslagen, special limited editions, kalenders, en het bedenken van concepten (van idee tot realisatie) voor relatiegeschenken.
Tevens is ze actief als kunstadviseur en realiseerde ze verschillende landelijke kunsttentoonstellingen voor het bedrijfsleven (profit en non profit sector) en voor diverse kunstinstellingen.

Haar opleidingen heeft ze genoten aan de Kunstacademie te Utrecht, de Rijksacademie te Amsterdam en de Academie voor Beeldende Vorming, de Lerarenopleiding te Amersfoort [nu Hogeschool voor de Kunsten Utrecht]. Rheinwardt academie Master Museologie.
Haar specialisaties zijn: monumentale vormgeving in relatie tot de architectuur [intern/extern] autonome schilderkunst, grafische vakken en fotografie.

Foto's van Maggy Voorsluys Gomez