Stichting Muziekhuis Utrecht

muziekhuisutrecht.nl

Bio

Muziekhuis Utrecht is een voorziening die open staat voor alle relevante spelers in het Utrechtse muziekveld en daarbuiten. Door de gemeente is Muziekhuis Utrecht aangemerkte als “voorwaardenscheppende organisatie”. Dat houdt o.a. in dat Muziekhuis Utrecht amateurs en professionals begeleidt en faciliteert, ruimte biedt aan organisaties om hun producties voor te bereiden en op te bouwen, en een plek is waar onderzoeken en experimenteren mogelijk zijn.