Bas Lobik

Schilder

Discipline: Beeldende kunst

www.baslobik.nl
Schilder

Bio

Of dat schilderen dan zinloos is of niet.
Waar mijn schilderijen over gaan?
Ik weet niet precies waar ze over gaan.
De verf gaat wel ergens over.
De verf gaat in ieder geval gelukkig over het linnen. Daarna over de vorige verflagen.
Iedere keer laag strijk ik met gelijkmatige penseel streken over het linnen. Heel veel lagen.
De randjes van de lagen spaar ik uit, dat worden de lijntjes . Soms werk ik er langer dan een jaar aan, eer dat het schilderij af is. De werken gaan wel over tijd, die op deze wijze opgeslagen is.

Ik heb een gereformeerde opvoeding genoten Als kind op zondag in de kerk lange preken moeten ondergaan. Waar zo'n preek over ging wist ik niet. Wel dat die preek, aan de ernstige gezichten om me heen te zien, over gewichtige woorden ging, heel veel gewichtige woorden. Om de duur van de tijd door te komen, ging ik meestal van alles tellen. Tellen om grip te hebben op die zeeen van tijd, waar ik blijkbaar steeds doorheen moest zien te komen.
Ik kon de stenen in de muur achter de dominee tellen, of de latjes in het houten dak werk. Of de hoofden van de mensen voor mij, en of de rijen met mensen voor me.
Een beperking was dat ik niet teveel met mijn hoofd mocht draaien.
Als ik klaar was met tellen begon ik weer op nieuw.

De eerste kleurlaag zorgt voor de hechting met het linnen. Wat de drager vormt van het schilderij, Telkens zet ik er weer een vlak op, zodat het schilderij dikker wordt.
De vorm waarin ik het doe heeft voor mij een gebouw vorm, waarin stilte is.
Misschien wel een kerk gebouw, waarin niet gepraat wordt.
Mensen zien er ook een opengeslagen boek in. Dat is het ook, maar dan zonder woorden, denk ik.

Ik zie de verf meer als materie, een middel waarmee ik de ruimte inneem.

Mijn eerste schilderijen waren geheel abstrakt.
Daar keerde ik me vanaf omdat ik die abstractie te inhoudloos vond.
Ik ging mijn kwast streken steeds meer naar een gebouw-met-dak-vorm dirigeren.
Ik zette die vormen op om mij zelf symbolisch onderdak te schilderen.

Op dit moment begin ik de vorm aan de buitenkant ,en schilder hem dmv van talloze lagen naar binnen toe.
Het schilderij groeit naar het midden toe dicht . Dan kan ik niet meer schilderen en is het schiderij af.